Please enable javascript to use this site.
Node de microblogging de Communia . WIP
· OpenID

  1. Aleix quintana (kinta@social.planet.communia.org)'s status on Wednesday, 28-Sep-2016 08:10:16 UTC Aleix quintana Aleix quintana
    @communiabot Sobre la socialització de llibres i la falsa sensació de progrés