Please enable javascript to use this site.
Node de microblogging de Communia . WIP
· OpenID

  1. Aleix quintana (kinta@social.planet.communia.org)'s status on Monday, 13-Jun-2016 09:01:48 UTC Aleix quintana Aleix quintana
    @communiabot communia va fer el quart capítol del llibre, amb títol: Què passa quan el coneixement és obert, de lliure accés i produït mitjançant la col·laboració .